เสื้อผ้าคริสเตียน

เสื้อผ้าคริสเตียน

เสื้อผ้าคริสเตียน

คริสเตียนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเสมอมา 95% ตลอดเวลาในชีวิต ในฐานะคริสเตียน เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซู การทนทุกข์ในแง่ของการปลงอาบัติให้อภัยบาปของเรา และในขณะเดียวกัน เราก็สนับสนุนให้ผู้อื่นสำนึกผิดด้วยความรัก พระเยซูทรงดูแลหญิงม่ายข้างถนน คนจน ให้ที่หลบภัยแก่คนแปลกหน้า รายการไม่มีที่สิ้นสุด ประการแรกเราควรมีจิตกุศลแก่ผู้ขัดสน เราควรมอบให้แก่ท่านเองและคนใกล้ตัวเสมอ เราควรรักศัตรู การให้ความสำคัญกับความต้องการของคนจนไม่เพียงแต่เลี้ยงคนขัดสนและนุ่งห่มพวกเขา แต่จะปลุกคนจนให้มีสภาพจิตใจที่สูงขึ้นโดยเจตนา คิดถึงคนจนที่ไม่สามารถเข้าถึงผลงานของตนได้ หรือไม่ก็ยากจนจนกินไม่อิ่ม ก็สมควรที่จะขอทานอย่างเหมาะสมโดยให้เงินตอบแทนความยากจนแก่พวกเขา เสื้อผ้าคริสเตียน

การให้เสื้อผ้าแก่คนยากจนที่สมควรได้รับจะปลูกฝังความรู้สึกมีคุณธรรมในตัวพวกเขาและจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลุกขึ้นไปสู่ความสูงนั้นด้วย ในฐานะคริสเตียน จำเป็นต้องคำนึงถึงเพื่อนบ้านของคุณ และจำไว้ว่าอย่าไปอยู่ที่อื่น หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมอบให้กับผู้ที่มีความยุติธรรมได้ ก็จงทำสิ่งนั้นด้วยพระผู้ทรงฤทธานุภาพและจิตกุศล มอบของขวัญเป็นเสื้อผ้าที่พวกเขาสามารถอาบน้ำและว่ายน้ำได้ กลิ่นหอมของผู้มั่งคั่งช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของคุณและผู้อื่น มายกฐานะของคนในสังคมกันเถอะ ศักดิ์ศรีที่เสื้อผ้าของคริสเตียนมอบให้กับประชาชนนั้นไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยและไม่เป็นที่พอใจ เมื่อคนรวยแต่งตัวตามแฟชั่นชุดคริสเตียน มันสร้างภาพของพวกเขาให้เป็นคนที่น่านับถือและน่านับถือ คนที่แต่งตัวเรียบร้อยจะให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าของคริสเตียนและจะสร้างความประทับใจให้กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามวิธีการแต่งตัวของพวกเขา สล๊อตเว็บตรงแตกง่าย

เสื้อผ้าเป็นข้อความถึงผู้คน เพื่อให้พวกเขารู้ว่าเป็นเพราะบาปและบาปที่พวกเขามีชีวิตอยู่ และโดยการได้ยินคำอธิษฐานของพวกเขา พระเจ้าจะทรงสัมผัสหัวใจของพวกเขาและช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ การขอให้คุณมีจิตกุศลและศรัทธาอย่างบริบูรณ์ และทำงานดีเพื่อพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการสวดอ้อนวอน การอธิษฐานเป็นการกระทำที่คริสเตียนต้องปฏิบัติให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

เสื้อผ้าเป็นเครื่องมือที่ล้างสมองให้คนคิดว่าความต้องการไม่ใช่ของตัวเอง คริสเตียนควรตระหนักว่าผู้คนเป็นขโมยและโกหก แม้แต่พันธมิตรก็เป็นทั้งขโมยและหัวขโมย ผู้เชื่อและผู้ขายเป็นขโมยและเครื่องประดับที่เสื้อผ้าของคริสเตียนมอบให้กับผู้คนที่คริสเตียนตัดขาดจากทุกสิ่งที่พระคริสต์ต้องการ ผู้คนจะถูกล้อมรอบด้วยงูจำนวนมากในเวลาที่เหมาะสม และการถูกห้อมล้อมด้วยคำสอนที่สำนึกผิดและการกระทำอันน่าอัศจรรย์จะเปลี่ยนใจพวกเขา

ยิ่งกว่านั้นคุณควรรู้ว่าผู้คนจะคิดว่าคุณเป็นนางฟ้าจากเบื้องบนที่ส่งลงมาให้พวกเขาจากเบื้องบน คุณจะเป็นปริซึมที่สูงกว่าที่เติบโตไปพร้อมกับผู้คนและผู้คนจะคิดว่าคุณเป็นเทวดา เตือน!